Maksoft.net
 • Максофт е компания, която интегрира CMS (Системата за управление на съдържанието) и SEO (Оптимизацията на сайта за търсещи машини) в рамките на Вашият хостинг.

  По този начин вие получавате непрекъсната поддръжка и развитие на системата без допълнително заплащане.

  Нещо повече системата за управление на съдържанието се грижи непрекъснато за Вашият Google рейтинг.

  В рамките на цената за хостинга ние осигуряваме:

  • Система за управление на съдържанието (CMS- Content Managment System) на български език, без аналог;
  • Подрръжка на CMS системата в рамките на хостинга и без доплащане;
  • Обучение за работа със CMS, редактиране на сайта и запознаване с непрекъсната информация за нововъведенията;
  • Оптимизиране на въведеният от потребителя код;
  • Автоматично интегриране на мета таговете по специален алгоритъм за всяка отделна страница;
  • Административна карта на сайта;
  • Интегриран вътрешен и вграждане на външни броячи;
  • Съвместимост с най-популярните интернет броузъри;
  • Версия за мобилни телефони и джобни компютри;
  • Навигационна лента;
  • Интелигентно управление на CSS форматирането;
  • Сменяемост на дизайна независимо от съдържанието;
  • Динамично управление на метаданните, в зависимост от корекциите в алгоритмите за търсене на Google
  • Оптимизация за Google в рамките на SEO хостинг пакетите за поддръжка Нет Сървис Базов и по-високи;
  • Всички актуализации на CMS хостинга са включени в цената за поддръжка на сайта

  SEO хостинг
  CMS хостинг

  ...

  Хостинг със cms и seo
  Начало /  / ...


 • Вече много фирми предлагат хостинг пакети при пределно ниски цени, включително безплатно. Коя да изберете е въпрос на предпочитание и потребности. В повечето случаи Ви се осигурява дисково пространство и FTP достъп до него, чрез който можете да качите готов сайт.

  CMS (Content Managment System) представлява Система за управление на съдържанието на интернет сайтове.

  Максофт Нет я предлага като допълнение към хостинга, като това Ви позволява сами да контролирате и разширявате сайта си посредством броузъра, с който работите и без нужда от специфични умения.

  Практически хостингът със CMS предлага много повече от просто дисково пространство. Ние предлагаме максимално интиутивна и изцяло българска система за упраление и контрол на Вашия фирмен интернет сайт.

  В Максофт Нет системата за управление на сайта Ви се поддържа и развива непрекъснато и е включена в хостингът на сайта Ви.

   

  ...

  Какво е хостинг със cms?
  Начало /  /  / ...


 • Интегрирането на системата за управление на съдържание в рамките на хостинга на Вашият сайт е начин да получите непрекъсната поддръжка за сериозен бизнес.

  Хостингът е услугата, която Ви осигурява физическото пространство, на което да разположите вашия сайт, а CMS ( Content Management System - Система за управление на съдържанието) e начина за редактиране и неограничено разширяване на информацията в сайта ви, директно от вашия компютър. МАКСОФТ НЕТ включва и обучение на служители от съответните фирми, за попълване и редакция на текстове и снимки в рамките на сайта, както и добавяне на съдържание, следене на въведеното съдържание и на актуалните новини.

  Системата за управление на съдържанието освен възможност да редактирате съдържанието в сайт си предоставя и възможности за:

  • автоматично интегриране на ключови думи в кода
  • оптимизиране на мета таговете в зависимост от съдържанието
  • осигуряване на динамично съдържание без човешка намеса
  • ежедневен мониторинг на рейтинга по подадени ключови думи в рамките на поддръжката на интернет сайта
  ...

  Хостинг със cms
  Начало /  /  /  / ...


 • Важно за Вашият хостинг и домейн в България! Права върху домейн имена и задължителните условия за активна хостинг поддръжка на фирмен интернет сайт. Хостинг и домейн.

  Общи условия
  за поддръжка и активен хостинг на интернет сайтове и домейн имена

  I. Общи положения

  1. "МАКСОФТ" ЕООД, наричана по-долу ДОСТАВЧИК осигурява поддръжка на фирмени интернет сайтове на работещи фирми и организации със система за управление на съдържанието;
  2. ПОТРЕБИТЕЛ и лице, фирма или организация, която ползва предоставенатите от МАКСОФТ в интернет пространството информация и услуги.
  II. Важни термини и понятия
  1. Хостинг представлява услугата, чрез която ДОСТАВЧИКЪТ осигурява дисково пространство, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да разположи свои файлове, които следва да са достъпни в интернет пространството;
  2. Споделен хостинг е услуга, чрез която повечето интернет доставчици ограничават броят заявки и количеството файлове на своите потребители, за да могат да предоставят голямо дисково пространство на повече потребители при възможно най-ниска цена; 
  3. Активен хостинг представлява услуга, чрез която доставчикът осигурява освен пространство за разполагане на файлове и допълниелни функции важни за видимостта на един фирмен интернет сайт в уеб пространството. Тези услуги следва да включват Система за управление на съдържанието директно от фирмата с актуализация в реално време и активни фунцкиии за външна SEO оптимизация на въведеното съдържание в реално време. 


  III. Регистрация на потребители

  1. Потребителят на услугите на "МАКСОФТ" ЕООД има право да се регистрира с потребителско име и парола от името и за за целите на регистрирана търговска компания (фирма) след попълване на съответната он-лайн форма; Потребителят има право да регистрира и други потребители, като им предостави права за четена и/или запис върху своите сайтове; 
  2. При попълване заявлението за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Потребителят гарантира, че е надлежно упълномощен от името на компанията, за която се регистрира и, че ще оттегли своята регистрация в момента в който прекрати трудово-правните си взаимоотношения с фирмата. В случай, че потребителят предостави неверни данни, "МАКСОФТ" ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на интернет ресурсите, както и поддържането на регистрацията на потребителя. 
  3. След регистрирането "МАКСОФТ" ЕООД предоставя на потребителя достъп до определени ресурси и услуги за целите на предоставяната от него компания;
  4. "МАКСОФТ" ЕООД не изисква предоставянето на лични данни по смисъла на Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД и няма право да предоставя даните на потребителя на трети лица (държавни, търговски и други организации) освен в случаи на нарушение на т.1 от раздел V, както и в случаи, че предоставените данни следва да бъдат публично достояние с оглед ползваните услуги. 

  IV. Права и задължения на "МАКСОФТ" ЕООД

  1. "МАКСОФТ" ЕООД предоставя развойна среда за изграждане и поддръжка на фирмени интернет сайтове и е длъжна да се грижи за нейната работоспособност и функционалност; 
  2. МАКСОФТ ЕООД има правото, но не и задължението да контролира начина по който се използват предоставяните услуги, да проверява или проследява информацията, която потребителят търси или записва на сървърите си;
  3. "МАКСОФТ" ЕООД е длъжна да се грижи за нормалното функциониране на предоставяните услуги и съхраняване информацията на регистрираните потребители, но не може да отговаря за вреди и пропуснати ползи в резултат на загуба на информация по технически или други причини;
  4. "МАКСОФТ" ЕООД е длъжна да обявава явно цените на платените услуги;
  5. "МАКСОФТ" ЕООД няма право умишлено да спира достъпа до потребителски сайтове освен в случаи на неспазване т.1, 2 и 3 от раздел V;
  6. "МАКСОФТ" ЕООД има право да обозначи факта че е изработил и/или хоства сайта на потребителя както и да поставя връзки към други сайтове в случай, че потребителя изрично не е заявил нежеланието си за последното;

  V. Права и задължения на потребителя

  1. При работа със системата за управление на съдържанието потребителят е длъжен да спазва основните правила на стиловото форматиране на интернет сайтове; 
  2. Потребителят няма право да разполага
   - външни връзки, които могат да нарушат работоспособността или цялостта на сайта
   - съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове; 
  3. Потребителят е длъжен да заплаща дължитемите суми за предоставените услуги в срок на МАКСОФТ ЕООД в брой или по банков път; 
  4. Потребителят има право да изисква от "МАКСОФТ" ЕООД изграждане на допълнителни модули и дизайни съгласно своите нужди и потребности и по обявените в Интернет->Уеб Дизайн цени;
  5. Потребителят носи отговорност и контролира действията на други регистрирани от него потребители, както и се ангажира да ги запознае с настоящите условия;
  6. Потребителят е собственик на регистрираните за него домейни (домейн имена) и има право да се разпорежда с тях през периода на заплатените такси за регистрация и поддръжка, вкл. да ги прехвърля при друг регистратор. Изключение по отбношение на прехвърлянето на домейна е възможно съгласно условията на текущият регистратор и може да бъде възпрепятстванно 30 дни преди изтичане срока на текущата регистрация;
  7. Потребителят може да изиска функционалности, с които от името на компанията, която представлява и ако работи с частни лица може да обработва, съхранява и заличава данни във връзка с Регламент (EС) 2016/679
  8. Потребителят може да се разпорежда със своят сайт и предмета на заплатените от него услуги през целият период на предплатените хостинг услуги.  

  VI. Общи положения

  1. Потребителят има право да се разпорежда с домейна и сайта си съгласно своите технически възможности през целият срок на заплатените услуги по поддръжка; 
  2. Потребителят става собственик на предмета на всички заплатени от него допълнителни услуги;
  3. "МАКСОФТ" ЕООД удостоверява, че е единствен собственик на системата за управление на съдържанието на интернет сайта, тя не представлява система с отворен код и предоставените чрез нея функционалности са изключителна собственост на доставчика и не са обект права от страна на потребителя; 
  4. Потребителят може да изиска прекратяване на договора за хостинг и поддръжка с 1-месечно писмено предизвестие отправено не по-късно от 30 дни преди изтичане срока на предплатените услуги по поддръжка; 
  5. При неспазване правилата в раздел V т.1 и 2, както и при неплащане в срок на дължими такси "МАКСОФТ" ЕООД има право да спре достъпа до сайта, както и да модифицира или заличи информацията в него; 
  6. Просрочие в плащането на такса за регистрация на домейн води до загуба на правата върху домейн името. При просрочено плащане на домейн, регистратора на домейни може да соре достъпа до сайта, въпреки че "МАКСОФТ" ЕООД продължава да поддържа сайта. При просрочие повече от 20 дни подновяването се извършва единствено след заплащане на такса неустойка, която се определя в зависимост от условията на регистратора на домейни; 
  7. Просрочие в плащането на такса за хостинг и поддръжка на сайт води до загуба на правата върху него. 
  ...

  Общи условия за поддръжка на интернет сайтове и домейн имена
  Начало /  / ...


 • Съвременните изисквания към хостинга на един интернет сайт вече не са просто пространство, на което да разположите информация. Хостингът трябва да осигурява редица активни функционалности, които да направят сайта посещаем. 

  Какво е активен хостинг?

  Всъщност това е хостинг, който интегрира Система за управление на съдържанието (CMS), вътрешна сайт оптимизация в реално време, изгражда мигновени връзки към Вашето ново съдържание, оптимизира обновеното съдържание в сайта ви, осигурява предни позиции в Google по широк набор ключови думи и изрази. 

  Активен хостинг беше внедрен в България още през 2003 година. Тогава Максофт успя да интегрира хостинг с динамичен CMS в първият сайт на Национална Компания Железопътна инфраструктура.

  От тогава до днес компанията поддържа над 100 хиляди станици на компании от различни браншове. 

  Системата за управление на съдържанието Ви позволява да управлявате сами съдържанието на своят интернет сайт в реално време, а SЕО оптимизацията за Вашият висок рейтинг при търсене в Google.

  Практически интерфейсът на фирмата генерира диниамично съдържанието на Вашият сайт вграждайки по най-интелигентен начин наеобходимият набор скрити мета тагове и връзки.

  Друга особеност е, че генерирането на информация в рамките на CMS системата се поддържа, развива и променя непрекъснато в съответсвтие с новите тенденции и критерии за търсене на Google И други търсещи машини.

  По този начин заплащайки хостинг клиентът получава много повече от дисковото пространство за разполагане на информация. Осигурена е непрекъсната поддържка и развитие на Вашият интернет сайт.

  ...

  Какво е активен хостинг?
  Начало /  /  / ...


 • Основни акценти и конкретни предложения за интернет маркетинг, реклама, промотиране и генериране на трафик към Вашият интернет сайт.

  Висок рейтинг чрез хостинг със CMS

  Системата за управление съдържанието на Максофт Нет е уникална с това, че сама по
  себе си тя оптимизира кода в зависимост от въведеното съдържание в реално време.

  Управление на текстовете във Вашият сайт

  Важно е при въвеждане на информацията в сайта си да спазвате принципа на релевантност.
  Думите, по които търсят Вашите клиенти следва да се повтарят максимално често в текста.

  Директории, сайтове за обяви, социални мрежи

  Важно е да регистрирате Вашите сайтове във всички директории, търсещи машини. Публикувайте новините във социални мрежи. Google отчита връзките на тези сайтове към Вашият сайт и това влияе на позицията Ви в Google.

  Оптимизация за Google

  SEO (Search Engine Optimization) услугата на Максофт Нет с доказан сред повече от 500 фирми ефект е все още на най-ниската цена от 60 лева. Предстои повишение през септември.
  За оптимизация се приемат сайтове реализирани от нас или от други фирми. Във вторият случай се правят евентуални препоръчки за корекция на кода с оглед постигане на резултати близки до сайтовете изградени от Максофт Нет.

  Google Adwords

  Начин да излезете на първа страница по думи в които има много конкурентни резултати или които не са релевантни към съдържанието на Вашият сайт.
  Положителното е, че можете да планирате кампанията си като времеви интервали и максимален бюджет.
  Лошото е, че бюджетите ще продължават да растат, както и че Adwords не ви гарантира първа страница при всяко зареждане.
  Съветът ни е първо да опитате оптимизация, след което да активирате Google Adwords само за думите по които оптимизацията не може да ви изведе на челните позиции.

  Платени директории

  Каталожни сайтове с информация за Вашата фирма. 
  Могат да повлияят положително на Вашият Google рейтинг, ако са осигурили директна насрещна връзка към Вашият сайт и ако фирмите от Вашият бранш не са прекалено много

  VipDir.EU

  Новият проект на Максофт Нет.

  Платена директория, в която

  • включват се само избрани фирми
  • осигурява директна, оптимизирана връзка към Вашият сайт
  • струва само 20 лева на месец
   (заплаща се на годишна база- 240 лева за българска версия, 320лв за българска и английска версия)

  Каталог РекламаТа 2010

  Каталогът, който чрез нашите клиенти, партньори и рекламни агенции от цялата страна се озовава в ръцете на управители на фирми и маркетинг мениджъри.
  По този начин ние създаваме партньорски кръг от фирми с бизнес взаимоотношения.
  Цена за фирмено лого, рекламен слоган (до 30 символа) и контактна информация (1 ред до 25 символа)- 495 лева
  Цена за рекламна страница 1950 лева

   

   

   

   

  ...

  Маркетинг в интернет
  Начало /  /  /  / ...


 • Основни понятия свързани с интернет и изграждането на интернет сайтове

  Домейн

  Домейнът е Вашето име в интернет. Съчетание от символи на латиница, чрез които се отваря Вашият интернет сайт и към който се създават Вашите e-mail адреси.

  Регистрацията на домейна е свързано с асоциирането на съответсвието домейн собственик.

  При регистрацията на международните домейни COM / NET / ORG / INFO / BIZ важи правото на първият. Т.е. всеки може да заеме исканото от Вас име. Препоръчваме да регистрирате всички имена в интернет, които са свързани с дейност или услуга, която предлагате. Това ще ви гарантира възможности за развитие в бъдеще и ще ви застрахова от опасността друга фирма или лице в интернет да регистрира името преди вас.

  Хостинг

  Хостингът е услугата, която осигурява физическото пространство на което разполагате сайта си.

  Практически това е пространство на компютърна система с достатъчно бърза и надеждна свързаност към интернет пространството. Тази система трябва да осигури високоскоростен и максимално надежден достъп до сайта от всяка точка на интернет.

  Система за управление на съдържанието (CMS)

  В буквален превод Content Managment System. Системите за управление на съдържанието Ви позволяват да управлявате сами съдържанието на своят интернет сайт в реално време.

  SEO (Оптимизация за търсещи машини)

  Search Engine Optimization (SEO) в буквален превод означава оптимизация на сайт за търсещи машини. От нея зависи пряко ефективността на Вашите интернет сайтове. От това как е оптимизиран сайтът Ви зависи дали той ще излиза преди или след конкурентите при търсене в Google и други търсещи машини.

  Какво е хостинг със CMS и SEO?

  Една уникална услуга, която видава възможност сами да контролирате информацията в интернет сайтовете си и осигурява ефективност на Вашето интернет присъствие. В рамките на хостингът ние непрекъснато актуализираме системата за управление на съдържанието и контролираме начина по който се актуализира сайтът Ви с цел максимално добри позиции при търсене в Google. щ

  Повече информация по темата на адрес: http://seo.maksoft.net
  Въпроси и заявки за оптимизация или изграждане на сайтове на e-mail mk@maksoft.net и телефони 02/846 46 46, 0877 069 596, 0888 846 006, 0896 846 006

  ...

  Интернет, изграждане на интернет сайтове, основни понятия
  Начало /  /  /  /  / ...


 • В този видеоурок са показани фундаменталните основи на първата българска система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира хостинг със CMS. Структурата на информацията за уеб създадена от страници и подстраници и връзката между тях. 

  Свързаността между страниците (хипервръзките) в рамките на сайта се изграждат автоматично от системата за управление на съдържание.

  Вие избирате и можете да променяте неколкократно форматирането на информацията в рамките на страниците в сайта.

  Една страница в сайта представлява "едница информация" съдържаща текст и снимка. Практически всяка страница може да визуализира неограничен брой снимки, текстове или само връзки към подстраниците си.

  Това се управлява чрез управление "Структурата на информацията в сайта".

  Възможностите са:

  • Добави връзките към подстраници- ще визуализира само заглавията на подстраниците, като информацията в подстраниците ще се визулизира като отделна страница;
  • Не визуализирай връзките към подстраници няма да покаже връзки към подстраниците на избраната страница;
  • Останалите контроли позволяват визлуазация само на снимките, на текста и снимките или на заглавията текста и снимките от страниците които имат за предходна страница редактираната страница в сайта.

  Информацията от подстраниците (връзки, само снимки или снимки и текстове) може да се подреди в 1, 2, 3 или повече колони които можете да изберете в зависимост от обема информация или големината на показваните снимки.

  Контролата "с изградени връзки", "връзки само на заглавията" и "без връзки" позволява да се конктролира изграждането на хипервръзки към подстраниците в сайта. При изградени връзки от визулизираната информация след натискане ще се влиза в самостоятелната подстрасница избрана от потребителя.

  ...

  Структура на информацията
  Начало /  / ...


 • Хостингът е услугата, която осигурява физическото пространство на което разполагате сайта си.

  Практически това е пространство на компютърна система с достатъчно бърза и надеждна свързаност към интернет пространството. Тази система трябва да осигури високоскоростен и максимално надежден достъп до сайта от всяка точка на интернет.

  Повече информация за нашите хостинг пакети можете да намерите на адрес:
  www.maksoft.net/host

   

   

  ...

  Какво е хостинг?
  Начало /  /  / ...


 • Максофт не предлага просто дисково пространство и ние не мерим обема на сайта Ви само в МБ.

  В рамките на Системата за управление на съдържанието Вие можете да разширявате сайта си практически неограничено и нас не ни интересува какъв обем в Мбайти ще достигнете.

  Един от факторите от които се определя цената на вашият хостинг пакет е посещаемостта на сайта Ви, т.е. колкото по-малко посещаем е сайта Ви толкова по-малко ще плащате.

  ...

  Колко мегабайта включват вашите хостинг пакети?
  Начало /  /  / ...


Максофт- над 20 години опит в печатна и интернет реклама, рекламни материали, уеб дизайн. Поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият български CMS хостинг, собствен SEO алгоритъм за Google оптимизация, интернет дигитален маркетинг, интернет PR и управление на репутация онлайн (ORM).

Максофт не е просто студио за уеб дизайн и реклама. Фирмата е компания с над 20 години опит в печатна и медиа реклама, графичен и уеб дизайн. Компанията е водещ вносител на рекламни материали. 
Пълна информация за внос и дистрибуция на рекламни материали можете да намерите на адрес
www.maksoft.bg 

 

 

 

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT