Maksoft.net

Домейн регистрация

Най-важното, което трябва да знаете при проверка за регистрация на домейн име в интернет!

 • Домейнът е буквената препратка към адрес в интернет- например интернет сайт;

 • Можете да притежавате множество и различни домейни;

 • Важно е да притежавате правата върху имена, които ползва бизнесът Ви;

 • Структурата на домейн името е от две части разделени с точка
  [ДОМЕЙН-ИМЕ].[ОБЛАСТ]
  Първата част е уникална последователност от букви и цифри. Втората е фиксирано текстово съкращение свързано с областта, в която е регистриран домейна;

 • Разрешените символи за домейн име са букви, цифри и средно тире; 

 • Домейн имената НЕ са чувствителни към главни и малки букви. Това означава, че можете да избирате, които букви да правите главни при изписване на домейн името и това не влияе върху резултата;
 • Съществува възможност за регистрация на домейн име на кирилица, но този формат не се наложи, поради необходимостта символите да се представят с поредица доълнителни символи, което затруднява работата на потребителите и пречи на оптимизацията на сайта за търсещи машини;
 • Най-известните области за регистрация на имена в България са COM / NET / ORG / INFO / EDU / EU / BG

 • В световните области важи правото на първия, затова е важно да регистрирате имената, които ще ползвате в бизнеса Ви преди някой друг да ги вземе преди Вас. 

 • Всяка област има свои правила за регистрация на домейн имена, например за да регистрирате домейн име в област EU е нужен адрес в държава членка на Европейския съюз. 

 • За домейн в област BG съществува понятието защитена и незащитена регистрация! Незащитена регистрация може да направи всеки на свободно име след проверка.

  Така регистриран домейн в област BG, обаче може да Ви бъде отнет!

  Защитена регистрация в област BG се прави с доказано право на собственост върху регистрираното име. Това може да бъде име на фирма или запазена търговска марка. 

 

www. .

Начало /  / Проверка на домейн

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT