Maksoft.net

Грешка е да направите статичен сайтмап за Гугъл чрез някои от свободните инструменти, защото така генерираният сайтмап няма да се промени, когато вие коригирате адреси на страници в сайта си и практически в бъдещ момент ще започне да подава грешна информация (невалидни връзки).

Най-удачно е Гугъл сайтмап да се направи от системата за управление на съдържанието (CMS), която поддържа сайта Ви. 

Нет Сървис поддръжката на интернет сайт осигурява динамичен сайтмап, който се актуализира динамично при всяка промяна в сайта!

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT