Maksoft.net

Google SiteMap е средство да подредите по важност страниците в сайта си, за да могат търсещите машини подредят правилно информацията и да избегнат дублирани адреси. 

SiteMap формата е стандартен XML в който всяка страница се описва със задължителен параметър адрес. 

Приоритета (priority) на страницата е от 0.1 до 1. Това не е задължителен параметър, но той е практически най-важен за правилната индексация на вашият сайт. 

Приоритет 1 следва да има заглавната страница в сайта Ви (home page). 

Вътрешните страници следва да имат приоритет от 0.9 до 0.1. 

Как се прави сайтмап (sitemap.xml)?

Как се прави Гугъл сайтмап?


Грешка е да направите статичен сайтмап за Гугъл чрез някои от свободните инструменти, защото така генерираният сайтмап няма да се промени, когато вие коригирате адреси на страници в сайта си и практически в бъдещ момент ще започне да подава грешна информация (невалидни връзки).

Най-удачно е Гугъл сайтмап да се направи от системата за управление на съдържанието (CMS), която поддържа сайта Ви. 

Нет Сървис поддръжката на интернет сайт осигурява динамичен сайтмап, който се актуализира динамично при всяка промяна в сайта!

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT