Maksoft.net

Ползване на сайта и политика за поверителност. 

Основна информация

Информацията в този интернет сайт е насочена към юридически лица (фирми) от различни браншове. Ползвайки информацията в този сайт Вие декларирате, че представлявате законно регистрирано юридическо лице- фирма.

Цялата необходима за работа на сайта и обработка на запитвания и поръчки информация, от името на което отправяте всички запитвания се предоставят от името и с техника на фирмата, която представлявате. 

Информация за собственост

Този интернет сайт се поддържа от Максофт ЕООД със седалище и адрес на управление 1527 София, България, бул.Васил Левски 150. 

Взаимоотношенията между Максофт ЕООД и ползвател на този интернет сайт са междуфирмени и са обект на Закона за задълженията и договорите в Република България. 

Събиране на информация

Ние изискваме информация за фирмата в която работите и която предоставяте в т.ч. фирмена електронна поща, фирмен пощенски и интернет адрес, фирмен телефонен номер, единен идентификационен код (ЕИК) и друга необходима за съвместата работа публична информация. 

Вашите лични данни, като служител на фирмата, която представлявате не са изискуеми за целите на работа със сайта и се предоставят само при Ваше желание и на Ваша отговорност. 

Ние събираме информация от вас само когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите запитване или покупка, включвате се в конкурс и/или се отписвате.

Информацията, която изискваме е минимално необходимата за отговор на Вашето запитване или изпълнение на поръчка.

Нашият сайт може да провери Вашият IP адрес с цел защита от недобросъвестно потребление, както и за целите на реално отчитане на трафика. 

Нашият сайт може да провери езиковите настройки, Вашата операционна система и крайно устройство, само ако Вашият браузър предостави тази информация и за целите на правилната визуализация на съдържанието, което Ви предоставяме. 

 

Нелична информация

Когато Вие представлявате фирма (юридическо лице), ние третираме предоставената от Вас информация съгласно Закона за задълженията и договорите. 

В тези случаи ние изискваме единствено публично известната информация за идентификация на представляваната от Вас фирма и контактна информация, която не обвързана със субект на данни. 

Моля обърнмете внимание, че ние не работим с физически лица и в случай, че ползвате сайта за лични нужди носите персонална отговорност за своите действие, предоставената за Вас лична информация и подадените от Вашето лично устройство данни. 

 

Използване на информацията

Информацията, която събираме от вас може да бъде използвана за да:

  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание
  • Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
  • Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваше запитване

 

Поверителност

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 

Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме различни методи, за да защитим важната потребителска информация, пренасяна онлайн.

Достъп до предоставена от Вас информация ние даваме само на служители, които трябва да извършат специфично действие свързано с Вашето искане.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

 

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко текуща информация и актуализация на данните за контакт с нас и новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н.

Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

 

Право на информация

При поискване във всеки един момент имаме готовност да Ви информираме разполагаме ли и с какви Ваши лични данни, ако има такива, събрани и предоставени доброволно от Вас по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт.

Моля при нужда изисквайте това свое право писмено чрез контактите в сайта. 

 

Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще заличим ненужните лични данни за Вас в случай, че разполагаме с такива след получаване на заявлението.

Вашето заявление за оттегляне на съгласие можете да направите чрез контактните форми в сайта, чрез електронна поща или офис адреса посочен за контакт с нас. 

 

Бисквитки

Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

 

Съгласие

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашата Политика на Поверителност.

 


Начало /  /  / Политика за поверителност

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT