Maksoft.net

Вие можете да предоставите RSS бюлетин с актуалните новини и промоции от фирменият си сайт. По този начин Ваши клиенти ще бъдат редовно и легално информирани за всички ваши промоции и актуални събития.

Чрез RSS емисията можете да избегнете нежалният в бизнес отношенията спам, както и да информирате всичките си клиенти за актуалните предложения и новини.

Максофт Нет изгражда RSS feed на сайтът за Вашите клиенти.


Начало /  /  /  / Мога ли да предоставя RSS емисия на сайта си

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT