Maksoft.net

Ако ползвате e-mail програма на Вашит компютър (като Outlook напр.) важно е да сте задали правилно изходящият мейл сървър (SMTP) на Вашият интерент доставчик.

Проверете настройката
Outgoing (SMTP) сървър следва да е нещо от типа mail.АдресаНаВашиятИнтернетДоставчик.Com

За целта позвънете на телефоните на Вашият интернет доставик и попитайте за адреса на изходящият мейл сървър.

В рамките на хостинг пакета ние не активираме изходящ мейл сървър от съображения за сигурност и с цел осигуряване на по-висока скорост при отваряне на Вашите сайтове. Той се осигурява от локалният Ви интернет провайдер.  Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT