Maksoft.net

Основните кратки кодове (shortcodes) в Максофт CMS са активирани за всеки сайт на Нет Сървис и могат да се полват от потребители с ниво на достъп 3 и по-високо. 

Те са дефинирани като функции служебно в папка shortcodesmainshotcodes.php

Най-често използваните са: 

 • [ current_year ] - връща текущата година в 4 цифрено число 
 • [ next_year ] - връща следващата година в 4 цифрено число 
 • [ dop ] - визуализира файла зададен като допълнение на страницата в Максофт CMS на произволно място в текста
 • [ eval_php ] - изпълнява кода описан в поле php код на страницата за място различно от стандартното за дизайна, където е поставен кода в основния текст 
 • SOME TEXT - връща текста между таг-а с главни букви
 • some text - връща текста с малки букви
 • - поставя див с class="row". Приема един параметер class='custom' който се прибавя към default-ния row
 • - поставя див с класс col-md-$param
 • поставя снимка. Параметри id, class, width
 • ако има поставена снимка с шорткод , позволява да се отваря с popup
 • 05-08-2020 - взема един параметър format - 1:1 с PHP date функцията
 • contentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontentcontent content content content content content content content content content content content content content content content content content content content content  
 • 'Bootstrap row'
 • - Bootstrap GRID col
 •  
 • 1 - Добавя индивидуално допълнение по име
 • [ page_link n=12345 ] - Линк към дадена страница с нейния title от същия сайт(задава се n на стр.)

 

 


Начало /  / Документация /  / Основни кратки кодове (shortcodes)
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT