Maksoft.net

Професионалната поддръжка на сайт включва осигуряването на минимум 9 услуги при корпоративен сайт, 13 при електронен магазин и 15 при новинарски сайт. Цената за маркетинг поддръжка на сайт следва да включва услуги за контрол, SEO оптимизация и разпространение на съдържанието на сайта чрез органичен линк билдинг и социални мрежи. 

Техническата поддръжка на сайт

изгражда, развива и контролира функционалностите необходими за успешен маркетинг на сайта в интернет. Това включва техническите параметри за работа на сайта и функционалносите необходими за успешна маркетингова поддръжка и реклама на сайта. 

SEO поддръжката на интернет сайт

включва вътрешна оптимизация на кода, поддръжка на връзки от други сайтове и изграждане на социални сигнали (споделяния в социални мрежи) така че да получите максимален трафик от наличното Google търсене в органичните резултати, без нужда от спонсорирани връзки. 

Маркетинговата поддръжка на уеб сайт

включва управлението както на функционалностите необходими за SEO оптимизиране и разпространение на информацията от сайта към интернет пространството, така и поддръжката на трафик фуния в обратната посока. 

Реклама на интернет сайт

включва управлението на рекламните бюджети в Google и Фейсбук, създаването и свързането на необходимите пиксел кодове, настройката на релевантните страници и създаването на рекламните текстове, така че да се постигне максимална конверсия (резултатност) срещу инвестирания бюджет. 

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT