Maksoft.net

Доказването на първоизточник на информация в интернет е трудно. Какво може да направите, за да се защите. 

Има разлика в това дали един сайт е създаден в рамките на трудово правоотношение,  или по поръчка.

Ако сайтът Ви е създаден от фирма: 

  • Сключете договор за изработка на сайта. При завършване изискайте приемопредавателен протокол. В протокола следва ясно да е описано чия собственост е сайта и информацията в него; 
  • Сключете договор за поддръжка на сайта си с надеждна фирма. Фирмата, която поддържа сайта Ви трябва да застане "зад Вас" с технически доказателства за датата и часа на поместване и съхранение на спорната информация. 

Ако сайтът Ви е създаден от служител по трудово правоотношение

  • Авторското право върху интернет сайт, възникнало за работодателя съгласно чл. 14 ЗАПСП, продължава 70 години след разгласяването на произведението (чл.28а ЗАПСП), т.е след публикуването на сайта в интернет.
  • Тази дата може лесно да бъде установена чрез съответната хостинг компания или форма, която поддържа интернет сайта. 

Начало /  /  / Правни аспекти за защита на съдържанието

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT