Maksoft.net

Декларирайте правата за ползване съдържанието в своя интернет сайт, чрез една страница документ- Правила за ползване. 

Дайте ясна формулировка с какво следва да се съгласи читателя на сайта Ви. 


Начало /  /  / Права за ползване на Вашето съдържание

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT