Maksoft.net

Графика, която се показва на уеб страница и обикновено е връзка (“хиперлинк”) към сайта на рекламодателя. Може да бъде в различни формати, например GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript и др..Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT