Maksoft.net

Важен фактор в областта на търговското право и мениджмънта на търговски марки е запазването на всички свободни имена на домейни свързани с:

  • настоящето име на Вашата фирма
  • старо име на Вашата фирма или дейност
  • предлаган продукт или представлявана търговска марка
  • бъдещ проект

Не навременното запазване или отказа от продължаване на ползвано в миналото име на домейн може да нанесе сериозни вреди на бизнеса, вкл. ползване на името от конкурентни организации.

Една фирма може да притежава неограничен брой домейни, като те могат да сочат към един и същи сайт или да се пазят за бъдеща употреба.

 


Начало /  /  /  / Смисълът от запазване на домейн имена

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT