Maksoft.net

Основните познания необходими, за да поддържате сами текстовата информация в сайта си със CMS (Система за управление на съдържанието) са: 

 • основна компютърна грамотност
 • работа с графична операционна система- Windows или Mac OS
 • езикова култура
  • умения за граматично вярно съставяне на текст на езика на сайта
  • познания по пунктоацията на езика на въвеждане в сайта
  • способност за разграничаване отделните елементи в текста
   • изречение
   • нов ред
   • параграф
 • основни познания по текстообработка
  • въвеждане на текст на кирилица (БДС или фонетична)
  • въвеждане на текст на латиница
 • работа с интернет браузър
  • отваряне на страници
  • работа с много екрани
  • умения за разграничаване на полетата за адрес на сайт (http://www.domain.com)  и приставките за търсене (Google Toolbar)


Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT