Maksoft.net

 

Модул ПЕЧАТНИЦА предоставя възможност за лесно заявяване и следене статуса на поръчките както от служителите така и от клиентите.

Съществува възможност за допълнително създаване на уеб базирани калкулатори за продукцията, чрез които сериозно да се разтовари отдел калкулации.

 

Включва интернет базиран интерфейс за следене на поръчки.

Поддържа:

 • приемане на онлайн  поръчки на оторизирани клиенти
  (интернет версия на Възлагателното писмо, може да бъде подадена директно от офиса на клиента, а файла с поръчката качен на FTP сървър)

 • оторизация на поръчките от служители на фирмата  и завеждането им с уникални входящи номера

 • въвеждане на възлагателни писма от служители, от различни компютри и завеждането им с уникални входящи номера

 • отбелязване статуса на поръчките през интернет от оторизирани лица на всеки отделен етап
  • приета
  • монтаж
  • експонация на плаки
  • печат на машина
  • книговезки операции
  • в склад
  • доставена

 • Следенето и промяната на статуса на поръчките може да става директно в интернет от оторизирани служители независимо от местоположението им, (вкл. във версии за джобен компютър или телефон през WAP/GRPS/EDGE/HTMS мобилен интернет)

 • Всеки оторизиран клиент може да следи статуса на своите поръчки директно в интернет и без да е необходимо да ползва телефон за справка

 

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT