Maksoft.net

интернет сайтове w 300px

Включва възможност за регистриране и оторизация на потребители.

Всяка страница в сайта Ви има определено ниво на достъп:

  • общодостъпна
  • ограничена- ниво: 1
  • ограничена- ниво: 2

и т.н.

Нивата на достъп са на линеен принцип, т.е. потребителят, който има ниво на достъп 2,

има право да разглежда и страниците защитени с ниво 1.

Модулът включва:

  • Регистрационна форма потребители в сайта
  • Административен модул оторизация потребители
    Чрез модулът Вие следите всички регистрирани потребители, имате възможност да им задавате или отнемате права за достъп до определени страници в сайта Ви.

 

Активиране: 195лв
Годишна цена: 120лв 


 


Всички допълнителни въпроси по възможностите на модула можете да зададете от форма <<Въпрос>> вдясно.

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT