Maksoft.net

Управлява рекламните банери в сайта.

  • Дефинира рекламните площи в рамките на сайта, с възможност за динамично пускане и спиране на рекламите;
  • Включва контролен панел позволяващ задаване на рекламните банери и начините за визуализацията им. Има възможност за дефиниране спирането на определен банер след достигане на определен брой визуализации или зададен период от време;
  • В модула е добавена и статистика на визуализациите и кликовете върху рекламните форми, която може да бъде използвана за калкулация стойността на рекламите.

 

Активиране:
145лв (за пакет Малка Фирма и пакет Основен)
БЕЗПЛАТНО за пакет Корпоративен и по високи

Поддръжка на модул реклама и банери:
90лв годишноСледвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT