Maksoft.net

Вие имате опит в общуване с клиенти (кол център) и имате основни познания за работа с най-разпространените графични рекламни продукти. Желаете да приложите Вашите умения в общуване с фирми и корпоративни клиенти.

Търсите работно място, в което да раазвиете своят потенциал в междуфирменото общуване, фирмената документация и счетоводство, рекламните продукти и услуги, новите информационни канали за общуване.

Максофт е една от водещите фирми в областта на рекламното и интернет обслужване на малки и средни български фирми. Фирмата е водещ вносител на рекламни продукти и най-големият издател на тела за работни календари в България.

В достатъчно малък екип фирмата развива успешно собствени продукти в областта на интернет решенията за фирми от 2003 година и има над 20 години опит в рекламното обслужване.

С цел налагането на нови стандарти в комуникацията с клиенти търсим да назначим инициативен и комуникативен човек,

Офис търговец за работа с корпоративни клиенти

с желание за развитие в областта на маркетинга и интернет технологиите.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Основните задължения са активното търсене и намирането на нови клиенти (фирми), комуникация с текущи клиенти, планиране и провеждане на срещи, офериране, обработване на калкулации и поръчки, фактуриране и събиране на задължения, проследяване удовлетвореността на клиентите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

- Работа в уеб рекламна агенция със стабилни позиции и ясни цели
- Адекватна работна среда
- Повишаване на квалификацията в областта на компютърните приложения, интернет средата, рекламата и печата
- Възможности за усъвършенстване и развитие чрез контакти с фирми от различни браншове

ИЗИСКВАНИЯ

- Умения за директен контакт с фирми по телефон, факс, email и лично;
- Компютърна грамотност- Windows, текстообработка (Word), интернет броузъри, e-mail клиенти;
- Стабилна езикова култура- разговорен и писмен български език.
- Средно ниво на писмен и говорим английски език;
- Базови познания по работа с фирмен документооборот;
- Желание и умение за екипна работа в динамична среда;
- Умения за работа под стрес и реакция в критични ситуации;


ЗА ПРЕДИМСТВО СЕ СЧИТА:


- Опит в активните B2B продажби;
- предишен опит във фирма за директен маркетинг/кол център;
- основни познания в областта на полиграфията;
- опит при работа със счетоводни програми и/или базови познания по счетоводната отчетност на фирми;
- опит при работа с фирмени интернет сайтове чрез системи за управление на съдържанието (CMS);
- познаване спецификата на печатната, медиа рекламата и интернет пространството;


ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

- таргетиране на целеви групи клиенти самостоятелно или по задание
- водене на голямо количество изходящи телефонни разговори
- ежедневно формиране и изпращане на голямо количество съобщения по e-mail
- ценообразуване и изготвяне на оферти
- работа с фирмен документооборот- калкулации, поръчки, фактури
- срещи с клиенти
- активно решаване на казуси по оферти и поръчки
- проследяване удовлетвореността на клиентите


ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


- моля отговорете на въпросите в приложения въпросник;
- изпратете кратка автобиография и мотивационно писмо.
(не забравяйте да уточните кода на позицията за която кандидатствате);

Връзка ще бъде осъществена само с одобрените по документи кандидати.


Начало /  /  /  / OF-T1 Специалист работа с клиенти

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT