Maksoft.net

Вие имате опит в телемаркетинга (call center) или силно изразени способности за общуване с клиенти- по телефон, електронна поща, социални мрежи и лично!

Търсите работа, в която да разширите сериозно познанията си в интернет разработките, поддръжката и SEO оптимизация на уеб сайтове, дигиталния маркетинг, рекламните продукти и услуги, уеб дизайна, фирмената документация и счетоводство.

Максофт е компания, която вече 20 години предлага пълният набор рекламни и маркетинг продукти за бизнеса- от печатната и продуктова реклама до пълният набор услуги по дигитален маркетинг.

В Максофт контактуваме с фирми от различни браншове и предлагаме пълният набор продукти за бизнеса спрямо реалните нужди на клиента.

Ние предлагаме работа в малък екип с големи възможности да придобиете нови знания и развиете своите умения.

Максофт е една от водещите фирми в областта на рекламното и интернет обслужване на малки и средни български фирми. Фирмата е водещ вносител на рекламни продукти и най-големият издател на тела за работни календари в България.

В областта на дигиталния маркетинг и интернет услугите фирмата предлага услуги без аналог в изграждане, поддръжка и SEO оптимизация на интернет сайтове, дигитален маркетинг и управление на онлайн репутация. 

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

- Работа в уеб рекламна агенция със стабилни позиции и ясни цели
- Адекватна работна среда
- Повишаване на квалификацията в областта на дигиталния маркетинг и рекламните материали
- Възможности за усъвършенстване и развитие чрез контакти с фирми от различни браншове
- Силно развита бонусна схема обвързана с постигнатите резултати в продажбите

ИЗИСКВАНИЯ

- Умения за директен контакт с фирми по телефон, факс, email и лично;
- Компютърна грамотност- Windows, текстообработка (Word), интернет броузъри, e-mail клиенти;
- Стабилна езикова култура- разговорен и писмен български език.
- Средно ниво на писмен и говорим английски език;
- Базови познания по работа с фирмен документооборот;
- Желание и умение за екипна работа в динамична среда;
- Умения за работа под стрес и реакция в критични ситуации;

 

ЗА ПРЕДИМСТВО СЕ СЧИТА:

- опит в активните продажби към корпоративни клиенти;
- предишен опит във фирма за директен маркетинг/кол център;
- английски, немски или гръцки език; 
- основни познания в областта на полиграфията;
- опит при работа със счетоводни програми и/или базови познания по счетоводната отчетност на фирми;
- опит при работа с фирмени интернет сайтове чрез системи за управление на съдържанието (CMS);
- познаване спецификата на печатната, медиа рекламата и интернет пространството;

 

ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

- таргетиране на целеви групи клиенти самостоятелно или по задание
- водене на голямо количество изходящи телефонни разговори
- ежедневно формиране и изпращане на голямо количество съобщения по e-mail
- ценообразуване и изготвяне на оферти
- работа с фирмен документооборот- калкулации, поръчки, фактури
- срещи с клиенти
- активно решаване на казуси по оферти и поръчки
- проследяване удовлетвореността на клиентите

ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

- моля отговорете на въпросите в приложения въпросник;
- изпратете кратко мотивационно писмо и автобиография

Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност.

Възнаграждение пряко обвързано с постигнатите резултати от 700 до 2000+ лева
формирано на база отработени часове и бонусна схема без таван на горната граница!

Връзка ще бъде осъществена само с одобрените по документи кандидати.

 

 


Начало /  /  /  / PhSa Експерт продажби, администрация и оптимизация на уеб сайтове

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT