Maksoft.net

CSS е съкращение от Cascading Style Sheets и представлява отделен език, описващ основно цветовото и стилово форматиране на един интернет сайт.

Посредство CSS всички графични елементи в сайта (шрифт, цветове на отделните елементи, фонове и др.) се дефинират на едно място. По този начин последващата смяна на цветността или дизайна на сайта не нелага повторно преформатиране на цялата въведена информация.

В днешно време CSS представлява много повече от задаване на цветове и размери на шрифт. Чрез него се дефинират вида на диналмични елементи като менюта, снимки, събития и др.

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT