Maksoft.net

Нилана сайт 300х400px

Корпоративният интерент сайт на един от най-големите хлебопроизводители в България- НИЛАНА.

Поддържа информация за новини, текущи промоции, анкети.

Работи на български и английски език.

Сайта се редактира изцяло от служители на фирмата посредством изградената от МАКСОФТ Нет система за управление на съдържание на интернет сайтове.

Важно!

Това е първата версия на сайта.
Втората версия с ицяло обновен дизайн можете да видите също в нашето портфолио. 
Версията функционираща в момента на адрес нилана . бг не е свързана със сайтовете одобрени от Максофт Нет.Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT