Maksoft.net

Сайтът Ви може да не се отваря по няколко причини- липса на връзка с интернет, изтекъл домейн или хостинг.
Проверете дали домейнът Ви не е изтекъл, което може да доведе до спиране достъпът до сайта Ви;
Проверете дали сайта Ви се отваря от други доставчици;
Ако не се отваря само от Вашия компютър:
изтрийте временната памет на Вашият броузър (Options- delete Cookies)
изтрийте временната памет на Ваият интернет рутер, ако ползвате такъв- свържете се с Вашият системен администратор;
Ако не се отваря само от определени доставчици пуснете команда
tracert www.ВашиятДомейн.com
от CommandPrompt на Windows.
Ако получите информация за загуби на пакети по пътя свържете се с Вашият интернет доставчик, в противен случай изпратете получената информация на Максофт за консултация и съдействие;
Ако сайтът Ви не се отваря и от други доставчици, домейнът и хостингът са платени, и не работи повече от 10 минути моля сигнализирайте в Максофт чрез формата за контакт.


Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT