Maksoft.net

Във усъвършенстваната версия тенденцията е SiteID да отпадне, тъй като страницата съдържан информация за сайта на който принадлежи и адреса на продобие вида domain.tld/n=$n

Тип адресация се определея от променливата url_type (0-по подразбиране, 1, 2 ...) в таблица Sites.
За правилното конструиране на адреса се грижи метод get_pLink() в lib_page. 
За дефинирането на текущият n и SiteID на база обркъжението и текущият url адрес се грижи функция get_pN()  в lib_page


Начало /  / Документация / Връзки, URL адреси / Дефиниране на типа вътрешна адресация на ниво Сайт (Site)
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT