Maksoft.net

Вие имате желание за работа с бизнес клиенти лично, по телефон или чрез електронни канали?

Умеете да контактувате с текущи клиенти, да търсите нови контакти и да координирате процеса на изпълнение на всяка отделна поръчка. 

Имате поне базови познания в дизайна и печатните продукти. 

Търсите възможност да разширите познанията си в интернет разработките, поддръжката и SEO оптимизация на уеб сайтове, дигиталния маркетинг, рекламните продукти и услуги, фирмената документация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

- Работа в уеб рекламна агенция със стабилни позиции и ясни цели;
- Възможност за контакти с бизнес клиенти от различни браншове;
- Адекватна работна среда;
- Нови предизвикателства в областта на дигиталния маркетинг и рекламните продукти;
- Възможности за усъвършенстване и развитие чрез контакти с фирми от различни браншове;

ИЗИСКВАНИЯ

- Умения за директен контакт с фирми по телефон, електронна поща, лично или чрез социални мрежи; 
- Компютърна грамотност- Windows, текстообработка (Word), интернет броузъри, e-mail клиенти; 
- Базов опит в работа с програми за графична обработка; 
- Стабилна езикова култура- разговорен и писмен български език. 
- Средно ниво на писмен и говорим английски език;
- Базови познания по работа с фирмен документооборот; 
- Основни познания в областта на продуктите за графичен / уеб дизайн
- Желание и умение за екипна работа в динамична среда;
- Умения за работа под стрес и реакция в критични ситуации;

 

ЗА ПРЕДИМСТВО СЕ СЧИТА:

- опит в активните продажби към корпоративни клиенти;
- предишен опит във фирма за директен маркетинг/кол център;
- опит в програми за графичен и уеб дизайн; 
- английски, немски или гръцки език; 
- основни познания в областта на полиграфията; 
- опит при работа със счетоводни програми и/или базови познания по счетоводната отчетност на фирми;
- опит при работа с фирмени интернет сайтове чрез системи за управление на съдържанието (CMS);
- познаване спецификата на печатната, медиа рекламата и интернет пространството;

 

ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

- таргетиране на целеви групи клиенти самостоятелно или по задание;
- водене на голямо количество изходящи телефонни разговори;
- ежедневно формиране и изпращане на голямо количество съобщения по e-mail;
- ценообразуване и изготвяне на оферти;
- работа с фирмен документооборот- калкулации, поръчки, фактури;
- срещи с клиенти;
- активно решаване на казуси по оферти и поръчки;
- координиране процеса на изпълнение на поръчки; 
- проследяване удовлетвореността на клиентите;


ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

- моля отговорете на въпросите в приложения въпросник;
- освен автобиография изпратете кратко мотивационно писмо в свободен текст. 

Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност. 

Връзка с одобрените кандидати осъществяваме по електронна поща. 

Предоставяме възможност да следите развитието на своята кандидатура и директно на телефоните на фирмата. 

 

 


Начало /  /  /  / Служител продажби и маркетинг в рекламна агенция

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT