Maksoft.net

Нов вид адреси в Максофт Нет CMS

Нов вид адресация чрез ключови връзки в рамките на Максофт Нет CMS предоставя практически неограничени възможности за клиентите в генерирането на вътрешни връзки и ползването на социални мрежи и сайтове за обяви. Новата възможност бе анонсирана на текущото обучение на 4 август.

Възможността дава големи възможности за генериране на релевантни връзки и постигане на предни позиции в Гугъл по праткически неограничен брой думи и изрази.

Опцията е достъпна за клиенти ползващи базовият Нет Сървис пакет за поддръжка на компанията.

Синтаксисът е
http://www.domain.com/tag/ключова%20дума ,
където "ключова дума" е всяко словосъчетание, дума или израз който се среща в сайта на клиента.

Резултатът е страница в сайта показваща връзки и анонс от всички подстраници, в които се среща израза.

Системата за управление съдържанието на Максофт Нет задава мета данните на страницата (ключови думи, заглавие, h1 таг в рамките на дизайна при възможност) с цел постигане на максимална релевантност към израза.

 


Начало /  /  /  / Нов вид адреси в Максофт Нет CMS

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT