Maksoft.net

Консутрикторът page() се звиква стандартно $o_page = new page() конструира инстанция на класа за текущата страница или прозволна страница от CMS-а със зададен n $some_page = new_page(n).

Не се препоръчва създаването на излишни инстанции на класа, тъй като методите му позволяват работа с различни страници от базата извиквани от основната инстанция на класа.

Конструкторът page() наследява методите на lib_myslq за работа с базата данни, извиква фунцкия get_page която извлича информация за страницата и я записва в променлива _page.


Начало /  / Документация /  / Библиотека page / Конструктор page()
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT