Maksoft.net

Променливата _page  съдържа генерираното от конструктора page обкръжение на работната страница. Това може да бъде текущата страница (незададен n) или друга страница от базата данни по зададен n.

Това реално са полетата на таблица pages в база данни Максофт.

Променливата _page се конструира от конструктора на класа page(), който в себе си извиква фунцкията get_page().

Променливата _page съдържа информация за текущата страница извлечена от таблици pages и images

 • n - номерът на текущата страница (първичен ключ)
 • an - име на огледалната страница, 0 ако няма такава
 • ParentPage- номера на предходната страница, 0 ако няма такава
 • no - номер указващ позицията на страницата при подреждане на информацията
 • SiteID - сайтът родител на текушата страница (той може да е различен от сайтът от който се отваря страницата)
 • Name - име на страница (ползва се в навигацията)
 • title - заглавие на страницата (ползва се при генериране на title тага)
 • tags - текущите ключови думи на страницата
 • url_rules - стойност 1 разрешава стриктна URL Redirect 303 ако страницата е отворена през адрес различен от основният адрес page.php генерира незабавно пренасочване. По подразбиране е 0 и пренасочването е забранено.
 • slug - кратко име на страницата, ползва се при адресиране от типа slug.n.domain.com
 • page_link - променлива която се конструира от функцията get_page и съдържа уникалният Url адрес на страницата конструиран спрямо авхитектурата на cms-a, slug променливата в таблица pages и primary_url променливата в таблица Site
 • textStr - текстът на страницата
 • author - userID на автора създал страницата

 


Начало /  / Документация /  / Библиотека page / променлива _page
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT