Maksoft.net

интернет сайтове w 300px

Включва възможност за регистриране и оторизация на потребители.


Всяка страница в сайта Ви има определено ниво на достъп:  • общодостъпна

  • ограничена- ниво: 1

  • ограничена- ниво: 2

и т.н.

Нивата на достъп са на линеен принцип, т.е. потребителят, който има ниво на достъп 2,


има право да разглежда и страниците защитени с ниво 1.


Модулът включва:  • Регистрационна форма потребители в сайта

  • Административен модул оторизация потребители
    Чрез модулът Вие следите всички регистрирани потребители, имате възможност да им задавате или отнемате права за достъп до определени страници в сайта Ви.

 


Активиране: 195лв
Годишна цена: 120лв  Всички допълнителни въпроси по възможностите на модула можете да зададете от форма <<Въпрос>> вдясно.


 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT