Maksoft.net

Имате съвременен, работещ интернет сайт, но той няма достатъчно посетители. Причините може да са неправилно формиран код, нерелевантно съдържание, несъответствие с новите изисквания на Google и още...

много субективни и обективни причини. 

SEO одита включва семантичен анализ на важните ключови думи, точните изрази обема търсене, цената на клик и конкуренцията за всеки израз по отделно. 

Целта е да се направи преценка на важните за бизнеса изрази и нужните разходи. 

SEO одита включва анализ на конкурентните сайтове

 • сайтовете (директории, форуми и др.) които имат линкове към Вашите конкуренти, но не сочат към Вашият сайт;
 • сравнение на броя връзки, домейни и IP адреси които сочат към Вашите конкурентни
 • количеството социални сигнали на Вашият сайт и на Вашите конкурентни

SEO одита следва да се направи от уеб специалист с минимум 10 години опит в интернет, маркетинг и реклама. 

Гугъл SEO одит на интернет сайт

задължително включва анализ на:

 • конкурентни сайтове
 • домейн, хостинг и ранк (Google, Alexa...) 
 • скорост на зареждане на сайта
 • мета данни
 • външни връзки
 • вътрешни връзки
 • важните ключови думи и изрази за оптимизация (семантичен анализ)
 • релевантност на съдържанието 
 • onSite SEO опитмизация - проверка на вътрешните връзки в сайта
 • onPage SEO оптимизация - проверка релевантността на съдържанието на ниво интернет страница
 • offPage SEO оптимизация - социални сигнали и връзки към конкретни страници
 • offSite SEO оптимизация - проверка на външните връзки към сайта
 • адаптивност на дизайна
 • и още в зависимост от спецификата на проекта и пазара към който е насочен 

Резултат от SEO анализ

Резултатът от Google SEO анализа (одита) на интернет сайт следва да са конкретни, приложими действия за промяна на съдържанието, кода и връзки във и към сайта с цел постигане на максимална ефективност при позиционирането в органичните резултати от търсене в Google.

В резултат се изготвят конкретни препоръки за действията, които следва да се предприемат от собственика и разработчика на сайта. 

За успешен SEO одит е важно да дефинирате целите на сайта и основните конкуренти. 

 

SEO одит на различни езици

Анализът на Вашият сайт се прави специфично към държавата, в която ще работите.

 

Кога се прави  SEO одит / анализ

Пълен SEO анализ или Гугъл одит на интернет сайт се прави непосредствено преди активиране на сайта или в хода на неговата актуализация. 

SEO одит и Google анализ се направи и в хода на работа на сайта на всеки 2 до 3 години, защото всички търсещи машини в т.ч. Google, Yandex, Rambler, Bing променят непрекъснато алгоритмите си за работа. 

 

Цена на SEO одит и анализ

SEO анализът на конкретен сайт не е безплатен! Важно е да знаете, че един индивидуален SEO одит не се прави безплатно от автоматизирани системи в интернет, а от специалисти в маркетинг, реклама, програмиране и дизайн. 

За да получите своята преференциална цена за SEO одит попълнете формата по-долу

Ако желаете безплатно да проверим рейтингът на Вашият сайт и да Ви предложим възможности за бърза оптимизация, моля попълнете:

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT