Maksoft.net

Структура на информацията в сайт

В този видеоурок са показани фундаменталните основи на първата българска система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира хостинг със CMS. Структурата на информацията за уеб създадена от страници и подстраници и връзката между тях. 

Свързаността между страниците (хипервръзките) в рамките на сайта се изграждат автоматично от системата за управление на съдържание.

Вие избирате и можете да променяте неколкократно форматирането на информацията в рамките на страниците в сайта.

Една страница в сайта представлява "едница информация" съдържаща текст и снимка. Практически всяка страница може да визуализира неограничен брой снимки, текстове или само връзки към подстраниците си.

Това се управлява чрез управление "Структурата на информацията в сайта".

Възможностите са:

  • Добави връзките към подстраници- ще визуализира само заглавията на подстраниците, като информацията в подстраниците ще се визулизира като отделна страница;
  • Не визуализирай връзките към подстраници няма да покаже връзки към подстраниците на избраната страница;
  • Останалите контроли позволяват визлуазация само на снимките, на текста и снимките или на заглавията текста и снимките от страниците които имат за предходна страница редактираната страница в сайта.

Информацията от подстраниците (връзки, само снимки или снимки и текстове) може да се подреди в 1, 2, 3 или повече колони които можете да изберете в зависимост от обема информация или големината на показваните снимки.

Контролата "с изградени връзки", "връзки само на заглавията" и "без връзки" позволява да се конктролира изграждането на хипервръзки към подстраниците в сайта. При изградени връзки от визулизираната информация след натискане ще се влиза в самостоятелната подстрасница избрана от потребителя.


Начало /  /  / Структура на информацията
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT