Maksoft.net

Системата за управление на съдържанието позволява да сменяте дизайна на сайта си многократно и в реално време. Практически можете да имате една версия сутрин и една вечер :-)

Смяната на дизайна с индивидуален е свързано с еднократен разход по разработка и програмиране.

В предвид темповете на развитие на интернет технологиите препоръчваме цялостна смяна на дизайна на Вашият сайт поне веднъж на две години.


Начало /  /  /  /  / Може би е време да смените дизайна...
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT