Maksoft.net

Сайтовете поддържани от Максофт Нет имат едни от най-високите Google Page Rank показатели. Нивата се измерват с числа от 1 до 10, като нива от 3 и повече и много добър резултат за фирмен сайт.

За сравнение портални български сайтове като dir.bg mail.bg abv.bg имат Google Page Rank нива между 4 и 6.

Google Page Rank тест на Вашият и на други сайтове можете да направите от раздел Системни функции във Вашият административен панел.


Начало /  /  /  /  / Google Page Rank тест
Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT