Maksoft.net

РЕФЕРЕНЦИЯ


от Нора Георгиева - Изпълнителен директор ЧПБ ТЕКСИМБАНК


С настоящата референция ръководството на ЧПБ "ТЕКСИМ" АД изразява задоволството си от фирма МАКСОФТ ООД във връзка с извършените рекламни дейности по случай 15 години от създаването на банката.


Поетите договорени ангажименти бяха изпълнени коректно и в срок. Фирмата разполага с необходимите квалифицирани специалисти и съвременна техника, което е предпоставка за качествено изпълнение и надежност на поставените задачи.


Нора Георгиева


Изпълнителен ДИРЕКТОР

Референции от клиенти - Тексимбанк


Начало /  /  / Тексимбанк

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT